1 Niedziela po Wielkanocy 23.04.2017

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.  1 Piotra 1,3

 

Tekst: Ewangelia Jana 21,1-14   
  ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 30.04.2017 –

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00 i 18:00;

Świętoszówka 10:00.;

Betania 10:00

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza g. 9:00

3. Od Wielkanocy do Świąt Zesłania Ducha Świętego w kościele jest prowadzona zbiórka ofiar na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Serdecznie poleczmy tą akcję.

4. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z diaspory. Potrzebujemy jeszcze chętnych do przyjęcia naszych gości. Brakuje nam kilku miejsc. Organizatorzy EDK zabezpieczają program i wyżywienie. Goszcząca rodzina zabezpiecza nocleg i śniadanie. Informacje na temat EDK na naszej stronie internetowej. Przy wyjściu z kościoła są do zabrania zakładki informujące o EDK.

Przygotowane są listy dla osób, które wezmą udział w EDK. Opcja pierwsza: osoba dorosła: pełny pakiet materiałów, 3 obiady, karta wstępu na wszystkie punkty programu – 70 złotych; dla młodzieży do 25 lat – 50 złotych. Opcja druga: jeśli ktoś nie będzie korzystał z posiłków to opłata wynosi 25 złotych, dla młodzieży 15 złotych. Opcja trzecia: osoby, które nie będą uczestniczyły we wszystkie dni a chcą skorzystać z posiłku to opłata wynosi tak jak w opcji drugiej plus koszt posiłku 15 złotych w zaznaczonym dniu.

5. Zapowiedzi: są młode pary, które pragną zawrzeć święty związek małżeński i w ten sposób pragną się ogłosić:

  • Dariusz Adam Janas, urodzony w Bielsku-Białej, syn Sławomira i Jolanty z domu Feruga, zamieszkały w Jaworzu ul. Łukowa 186 i Małgorzata Mojeścik urodzona w Bielsku-Białej, córka Erwina i Renaty z domu Pinkas, zamieszkała  Jaworze ul. Zdrowotna 465, oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.
  • Adrian Zdzisław Rączka urodzony w Bielsku-Białej, syn Zdzisława i Doroty z domu Baron, zamieszkały Wieszczęta 122 i Simona Jankowska urodzona w Bielsku-Białej, córka Bogdana i Marty z domu Kukla, zamieszkała Jasienica ul. Wiejska 158, oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.