4 Niedziela Postu (Laetare) 26.03.2017 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski