3 Niedziela Postu (Oculi) 19.03.2017 – nabożeństwo mp4

 ks. W. Wantulok