2 Niedziela Postu (Reminiscere) 12.03.2017 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski
ks. W. Wantulok