1 Niedziela Postu (Invocavit) 05.03.2017

„Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”. 1 Jana 3,8

 

Tekst: 1 Mojżeszowa 3,1-19        
ks. A. Krzykowski 
    

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.03.2017 – 2 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Komunia św. o 10:00 nabożeństwo Słowa uroczyste nabożeństwo na pamiątkę 235 rocznicy poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy w Jaworzu.;

W czasie nabożeństwa odbędzie się wspólna szkółka niedzielna dla wszystkich grup z Jaworza, Jasienicy, Świętoszówki i „Betanii”.

  • 19.03.2017 – 3 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Komunia św. 10:00 nabożeństwo Słowa i wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.;

„Betania” 10.00 z komunią św.;

Jasienica 8.00 z komunią św.

  • Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne 10 marca:

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30.

Słowo Boże będzie zwiastował ks. Krzysztof Cienciała z Bielska.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w środę wieczór filmowy w Jasienicy o 18.00, Film: „Bóg nie umarł 2”

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 8.00; grupa starsza o 9.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jaworzu o 17.00.

3. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z diaspory. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przyjęcia naszych gości. Organizatorzy EDK zabezpieczają program i wyżywienie. Goszcząca rodzina zabezpiecza nocleg i śniadanie.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 6 marca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat: „Kobiety Reformacji” przedstawi pani Władysława Magiera z Cieszyna.

5. Rozpoczynamy akcję Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”, która potrwa do Wielkiego Tygodnia. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Skarbonki w kancelarii parafialnej i przy wyjściu z kościołów.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Dyrekcja SP w Jaworzu prosi o przekazanie informacji dotyczącej naboru dzieci do klasy pierwszej. Szczegóły w gablocie parafialnej.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 93 lat zmarła śp. Stefania Pieszka z domu Lorek zamieszkała w Jasienicy. Termin pogrzebu zostanie ogłoszony na klepsydrach.