Ostatnia Niedziela po Epifanii 05.02.2017

„Nad tobą zabłyśnie Pan a Jego chwała ukaże się nad tobą”. Izajasz  60,2

  

Tekst: II Mojżeszowa 3,1-10           
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski
  

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.02.2017 – Ostatnia Niedziela po Epifanii

Jaworze 10:00;

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

„Betania” 10.00 z komunią świętą

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna:

grupa młodsza o 8.00; grupa starsza o 9.00.

3. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się jutro o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Jedynie Pismo; Biblia Lutra i jej miejsce w Kościele”. Temat przedstawi ks. prof. Manfred Uglorz.

4. W czerwcu 15-18 odbędą się Ewangelickie Dni Kościoła. W tym czasie będziemy gościć naszych współwyznawców z diaspory. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do przyjęcia naszych gości. Organizatorzy EDK zabezpieczają program i wyżywienie. Goszcząca rodzina zabezpiecza nocleg i śniadanie.

5. Dzisiaj (o5.02.2017 r.) po nabożeństwie zapowiadane Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2016 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok i przyjąć preliminarz na 2017 rok. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zgromadzeniu.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Z karty żałobnej:

W wieku 54 lat zmarł śp. Jerzy Wowra zamieszkały EDO „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach. Pogrzeb odbył się 03.02.2017 w Jaworzu.