Gwiazdka dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Jasienicy.

Kolynda po naszymu czyli po śląsku.

W IV Niedzielę adwentu 18 grudnia 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kulturalnego w Jasienicy tradycyjnie już, dzieci ze Szkółki Niedzielnej w Jasienicy wraz z rodzicami i dziadkami  świętowały Rodzinną Gwiazdkę. W przygotowaniach do tej uroczystości zaangażowani byli oprócz dzieci, rodzice oraz wychowawcy szkółki. Wszystkich zebranych przywitał ks. A. Krzykowski. Wysłuchaliśmy krótkiego rozważania na podstawie tekstu biblijnego zaczerpniętego z Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Pańskim. W imieniu Rady Parafialnej ks. A. Krzykowski przekazał szczególne podziękowania dla wychowawców szkółek za całoroczną i owocną pracę z dziećmi w naszej parafii. W 2016 roku skład grupy prowadzących szkółki niedzielne tworzyły następujące osoby: Lidia Zbieg, Joanna Wieja, Katarzyna Faruga, Anna Maciejewska, Marta Maciejewska, Barbara Szubert, Marta Zworska-Berek, Małgorzata Łuczyna i Dorota Krzykowska.

Uroczystość rozpoczęła się przy dźwiękach kolędy „Cicha noc” w pięknym wykonaniu Pauliny Macury na skrzypcach oraz akompaniamencie Zuzanny Wieja na organach. Kolęda ta wprowadziła zebranych w świąteczny nastrój. Scenka w oparciu o tekst wiersza Juliusza Wątroby „Wigilia” w wykonaniu państwa Aleksandry i Grzegorza Zipser wraz z dziećmi opowiadała o tradycjach świątecznych pielęgnowanych w domach ziemi cieszyńskiej. W dalszej części programu nasz rodzimy folklorysta p. Józef Niesyt czytał fragmenty z Ewangelii św. Łukasza o narodzinach Jezusa w Betlejem , w gwarze Śląska Cieszyńskiego. Liczna grupa dzieci w pięknych strojach aniołów i pasterzy śpiewała kolędy i pastorałki przeplatając czytany tekst Biblii. Artystom towarzyszyła pani Maria Szubert, która akompaniowała na akordeonie. Program artystyczny zakończył się śpiewem pieśni „Cudowną księgę dał ci Pan” (ŚK 325). W miarę upływu czasu emocje wśród dzieci sięgały zenitu w oczekiwaniu na głównego gościa. Oczywiście jak co roku przybyło dwóch Mikołajów argumentując decyzję „Skoro tutaj tyle grzecznych dzieci, to trzeba nas więcej”. Mikołaje nie zawiedli. Było mnóstwo prezentów i nagród dla dzieci oraz rodziców szczególnie zaangażowanych w przygotowania szkółek. Okazując wdzięczność i podziękowanie, dzieci przygotowały dla Mikołajów wiersz oraz kolędę „Już noc okrywa świat” w wykonaniu Zespołu Instrumentalnego Szkółki Niedzielnej.

Nie brakło również innych radosnych kolęd. Zespół „Młodzi Duchem” przygrywając na instrumentach poprowadził w śpiewie wszystkich obecnych na sali.

Pozostały czas niedzielnego popołudnia upłynął przy kawie i pysznych, domowych wypiekach przygotowanych przez mamy i babcie.

Z ramienia Rady Parafialnej, w gwiazdce uczestniczyli pełniący również rolę babci i dziadka, pani Lidia Kliber i pan Gustaw Malik. W postać anioła wcieliła się pani Maria Mach-Król. Pan Józef Niesyt był współtwórcą programu artystycznego. Specjalnym gościem gwiazdki był kurator parafii pan Janusz Cienciała z żoną.

Wesołych Świąt.

Foto: M. Łuczyna, A. Malik