Niedziela Wieczności 20.11.2016

„Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Ewangelia Łukasz 12,35

Tekst: Objawienie św. Jana 21,1-7        
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (20.11.2016 r.) nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 27.11.2016 – Niedziela Wieczności

Jasienica 8:00 z Komunią Świętą;

Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta, 10:00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00 z Komunią Świętą.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło zainteresowań o 14:00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00.

3. Prenumerata „Zwiastuna” na 2017 rok: 110-, na pierwsze półrocze 55-, złotych.

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł.

5. Do nabycia płyta Zespołu „Śląsk” pt. „Solus Christus” wydana z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. Cena 25 złotych.