21 Niedziela po Trójcy Świętej 16.10.2016

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Rzymian 12,21

Tekst: Efezjan 6,10-17        
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • 23.10.2016 – 22 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8:00 z komunią świętą i o 18.00.;

Świętoszówka 10:00; „Betania” 10.00;

Jaworze 10:00 nabożeństwo  młodzieżowe z liturgią młodzieżową.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza o 8.00, grupa starsza o 9.15

- w sobotę spotkanie koła pań z Jaworza w Betanii o 10:00.

3. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

4. Prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

5. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej lub zakrystii.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 24 października o 18.00 w sali parafialnej. Temat spotkania: 100 rocznica śmierci literata, noblisty Henryka Sienkiewicza. Temat przedstawi p. Jolanta Szczugiel.

7. 31 października odbędzie się centralne nabożeństwo inaugurujące rok jubileuszu 500-lat Reformacji. Nabożeństwo odbędzie się w kościele w Cieszynie o g. 10:00 i będzie transmitowane przez telewizję. Parafia organizuje wyjazd autobusowy na to nabożeństwo do Cieszyna. Zapisy w kancelarii parafialnej – cena 10 złotych w obie strony.

W tym dniu nie będzie nabożeństw w parafii. Nabożeństwa reformacyjne będą w niedzielę 30 października.

6 listopada o 17.00 w kościele w Jaworzu odbędzie się koncert rozpoczynający obchody 500 lat Reformacji w naszej Parafii. Wystąpi Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z artystami śląskich scen.

8. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 13.11.2016 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, na którym mają zostać wybrani przedstawiciele parafii do Synodu Diecezji VI kadencji w latach 2017 – 2022. Lista uprawnionych do głosowania jest w kancelarii parafialnej. Kandydatów do Synodu można zgłaszać do 29.10.2016 roku za pisemną zgodą kandydata. Formularz zgłoszeniowy jest w kancelarii parafialnej.

9. Sprzedaż chryzantem przy cmentarzu w Jaworzu przed dniem pamiątki umarłych 1 listopada odbywać się będzie w godzinach 9.00 – 16.00