Goście z Bockhorn na jaworzańskich dożynkach.

Goście z partnerskiej parafii w Bockhorn odwiedzili nas w dniach od 2 do 5 września br.

Zaproszenie do złożenia partnerskiej wizyty zostało złożone w ubiegłym roku podczas naszych odwiedzin u nich. Bockhorn odwiedził wtedy Zespół CANTATE i kilku członków rady parafialnej z księdzem proboszczem na czele. Do naszej grupy dołączył wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz nawiązując ciepłe stosunki z tamtejszym  Bürgermeistrem. To on, nasz wójt, zaproponował wizytę w Jaworzu i odwiedziny w dniach 3-4 września br. kiedy to świętować będziemy 25 lecie samodzielności samorządowej gminy i obchodzone są tradycyjne dożynki połączone z 30 -tym Jaworzańskim Wrześniem. Zaproszenie zostało przyjęte i w wymienionych wyżej dniach zrealizowane. W skład ośmioosobowej delegacji z Bockhorn wchodzili : Bürgermeister Andreas Meinen, pastor Heike-Regina Albrecht i sześć osób z rady parafialnej z kuratorem Stefanem Brunkenem. Zakwaterowani zostali w naszym domu BETANIA.

Ponieważ część osób z delegacji pierwszy raz zetknęła się z Jaworzem i Beskidami w planie pobytu umieściliśmy wycieczkę do Międzybrodzia i na Górę Żar. W sobotnie przedpołudnie bus zawiózł nas pod bramę elektrowni Żar. Tam goście zobaczyli pracę elektrowni wodnej, w której woda przepompowywana z jeziora do basenu na szczycie Góry Żar spadając z powrotem uruchamia turbiny wytwarzające prąd. Dzisiaj elektrownia uruchamiana jest przez system centralny wtedy, gdy odczuwany jest spadek prądu w sieci. Tak usytuowaną elektrownię wodną nasi goście z nizin widzieli po raz pierwszy. Funkcjonowanie elektrowni, wszystkie problemy techniczne, tłumaczył za przewodnikiem towarzyszący nam inż. Janusz Pieszka z Jaworza, któremu za jego służbę serdecznie dziękujemy. Na szczycie góry zobaczyli 14 hektarowy zbiornik – basen z wodą i mnóstwo turystów, z których tylko część podziwiała piękne widoki beskidzkich szczytów, przedzielone niebieskimi plamami sztucznych jezior -Żywieckiego, w Międzybrodziu i Porąbce. Część zaś uprawiała różne sporty, lot szybowcem czy aeroplanem, zjazd wyznaczonym szlakiem na rowerze czy kładem oraz szybowanie przy użyciu paralotni. Z uznaniem goście oceniali  tą aktywność ruchową naszych rodaków.. Popołudnie spędzili w jaworzańskim amfiteatrze, gdzie nagradzano gospodynie wiejskie za wyniki w powiatowym kulinarnym gotowaniu oraz prezentowały się regionalne zespoły folklorystyczne, muzyczne i taneczne. Wieczór to wspólne rozmowy partnerskie o przygotowaniach do obchodów 500 lat Reformacji i rozwiązywaniu problemów przed jakimi stoją każda z parafii.

Niedziela rozpoczęła się od udziału w nabożeństwie w naszym kościele w Jaworzu. Proboszcz witając wszystkich obecnych powitał imiennie gości z Bockhorn. Kazanie wygłosiła pastor Heike-Regina Albrecht tłumaczone przez ks. Wantuloka. Podkreśliła w nim potrzebę odpowiedzialności przywódców światowych za podejmowane decyzje, za budowanie ładu społecznego, wspieraniu słabszych i niwelowaniu przyczyn powstających napięć i kryzysów. Apelowała o budowanie mostów, zasypywanie dzielących nas rowów i budowaniu współpracy na zasadach przyjaźni i braterskiej miłości. Życzyła obu parafiom dalszej dobrej współpracy i serdecznych więzi. Po nabożeństwie na Plac kościelny zajechał wóz zaprzężony w parę koni i zabrał gości ubranych w białe koszulki z herbem Bockhorn na boisko obok urzędu gminy, gdzie formował się korowód dożynkowy. Po przejechaniu trasy do amfiteatru i powitaniu przez prowadzącego, tak jak wszyscy uczestnicy korowodu nasi goście zajęli miejsce na widowni i uczestniczyli w kolejnych punktach programu. Pewną nowością dla nich było dożynkowe nabożeństwo ekumeniczne i ceremoniał z wieńcem dożynkowym i chlebem z tegorocznych zbóż okraszony tańcami i przyśpiewkami w wykonaniu Ewangelickiego Chóru Kościelnego. Po południu oglądali występy zespołów regionalnych, wśród których Zespół Bielsko w pięknych strojach wykonał tańce : polonez, mazur, krakowiak, tańce góralskie i inne. Te występy zrobiły na gościach duże wrażenie.

Wieczorem w Betanii po kolacji dokonano podsumowania wizyty. Goście dziękowali za ciekawy program, za opiekę jaką ich otoczono, za serdeczność z jaką spotykali się na każdym kroku. W roku 2017 minie skromny jubileusz dziesięciu lat partnerskiej współpracy miedzy naszymi parafiami, poszerzony o partnerskie kontakty gmin. Ponieważ umowa partnerska została podpisana w Jaworzu postanowiono jej dziesięciolecie upamiętnić w Bockhorn, stąd zaproszenie naszej delegacji w przyszłym roku w okresie jesiennym.

5 września w poniedziałek w godzinach rannych goście odjechali, żegnani przez Wójta Gminy Jaworze dra Radosława Ostałkiewicza, kuratora parafii Janusza Cienciałę ,panią Małgorzatę Penkala-Ogrodnik, której należą się szczególne wyrazy uznania za opiekę nad gośćmi i pełnienie roli tłumacza.

Gościom towarzyszył i relację spisał

Leopold Kłoda

Jaworze, 12 września 2016 r.