17 Niedziela po Trójcy Świętej 18.09.2016

„Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.” 1 Jana 5,4

Tekst: Rzymian 10,9-17   
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo w Jaworzu o 18.00
  • 25.09.2016 – 18 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00 z komunią świętą i o 18.00;

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą;

„Betania” o 10.00

Prosić będziemy o ofiarę dla parafii w Międzyrzeczu na remont kościoła po pożarze jaki miał miejsce w czasie wakacji.

CZYTAJ APEL

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

3. Szkółki niedzielne w Jaworzu, Betanii i Świętoszówce rozpoczynają się od przyszłej niedzieli. W Betanii o 8.30; w Jaworzu i Świętoszówce o 10.00.

4. Spotkanie Koła Pań z Jaworza w sobotę 22 października w Betanii jest aktualne.

5. Klub Honorowych Dawców Krwi przy gminie w Jasienicy informuje, że akcja krwiodawstwa odbędzie się w przyszłą niedzielę 25 września od 9.00 do 13.00 przy kościele katolickim w Jasienicy.

6. Są wystawione listy ofiar dla parafii w Międzyrzeczu.

7. Z karty żałobnej:

W wieku 77 lat zmarł śp. Jan Brudny, zamieszkały w Bielsku – Białej. Pogrzeb odbędzie się jutro 19.09.2016 o 15.30 z kościoła w Jaworzu.