15 Niedziela po Trójcy Świętej 04.09.2016

„Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie.”  1 Piotra 5,7

Tekst: 1 Piotra 5,5c-11   
Heike-Regine Albrecht

1. Porządek nabożeństw:

  • 11.09.2016 – 15 Niedziela po  Trójcy Świętej

Jasienica 8:00; Świętoszówka 10:00;

Jaworze 10:00;

„Betania” 10.00 z komunią świętą

2. PZK w Bażanowicach 11 września. Nabożeństwo o 10.00; kazania bp Marian Niemiec , zwierzchnik diecezji katowickiej i ks. radca Piotr Wowry z Ustronia. O 8.30 poranek pieśni religijnej.

PZK w Szczyrku – Salmopolu 11 września o 11.00. Kazanie ks. Waldemar Szajthauer z Wisły.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17.00;

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w „Betanii” o 17:30,

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18.00,

- we czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

4. Dzisiaj odbywać się będą dożynki w Jaworzu. O 14.00 nabożeństwo ekumeniczne w amfiteatrze, później ceremoniał dożynkowy, który poprowadzi chór kościelny.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 5 września o 18.00 z okazji 125 rocznicy kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Spotkanie odbędzie się w kościele w Jasienicy, historię kościoła przedstawi p. Józef Król.

16 września odbędzie się wycieczka do Katowic. W programie zwiedzanie Nikiszowca Muzeum najmniejszej książki, Muzeum Śląskiego, Spodka i kościoła Ewangelickiego. koszt 65 złotych. Zapisy w kancelarii parafialnej do 10 września.

6. Podręczniki do religii dla dzieci SP w Jaworzu można odebrać lub zakupić w kancelarii parafialnej.

7. Zapowiedzi:

Dawid Andrzej Grzegorzek, urodzony w Cieszynie, syn Andrzeja i Krystyny z domu Rymorz, zamieszkały Skoczów ul. Ustrońska 14 i Katarzyna Sylwia Małek, urodzona w Bielsku – Białej, córka Wojciecha i Marii z domu Fizek, zamieszkała Bielsko – Biała ul. Łagodna 39/55, oboje wyznania ewangelickiego stanu wolnego.

8. Z żałobnej karty:

W wieku 88 lat zmarł śp. Józef Foltyn zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się 03.09.2016 w Jasienicy.