234 Pamiątka Poświęcenia i Założenia Kościoła w Jaworzu – nabożeństwo

ks. Dariusz Dawid