Nabożeństwo z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16.

W piątek 24 czerwca br. dzieci, młodzież, rodzice i parafianie spotkali się na nabożeństwie z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/16.      

Nabożeństwo przygotowała młodzież, a prowadził je ks. Władysław Wantulok. Przygotowane pieśni wraz z oprawą muzyczną przez panią Małgorzatę Ogrodnik rozbrzmiewały radośnie i dziękczynnie.

Słowa pieśni:                 Dziękować Ci, Panie chcę, dziękować, boś świętym jest,

                                               Dziękować, boś Jezusa Syna swego nam dał.

                                               Dziękować, boś Jezusa Syna swego nam dał.

                                                      A dziś słaby powie: – Mam Twą moc,

                                                            biedny powie: – Wszystko mam,

                                                          bo Panie Ty to dałeś nam, Ty sam.

przypomniały nam, że nasze życie jest w rękach Boga i to On nas prowadził przez ten rok szkolny.

Ks. Władysław Wantulok w swoim kazaniu podkreślił, że Bóg jest naszym stwórcą i władcą, a słowa z Listu do Rzymian 9,21: Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? powinny być dla nas wskazówką do tego, aby pozwolić działać Bogu w naszym życiu.

Po nabożeństwie, młodzież przygotowująca je, spotkała się w parafii, aby powspominać rok szkolny i życzyć sobie dobrych wakacji.

Diakon Ewa Below