4 Niedziela po Trójcy Świętej 19.06.2016 – nabożeństwo mp4

ks. A. Krzykowski