„Umarł, lecz Zmartwychwstał” – wielkanocne nabożeństwo rodzinne w Jasienicy

W wielkanocny poranek w świątyni Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy, licznie zebrani zborownicy uczestniczyli w rodzinnym nabożeństwie. Uroczystość rozpoczął zespół instrumentalny dzieci ze Szkółki Niedzielnej, wykonując pieśń pt.: „ Święta miłość Jezusowa”. W trakcie liturgii dzieci czytały wyznaczone fragmenty tekstu ze Starego i Nowego Testamentu. W dalszej części nabożeństwa został przedstawiony  program słowno- muzycznym pt.: „Umarł, lecz Zmartwychwstał”, przygotowany przez dzieci podczas szkółek w okresie pasyjnym.

Młodzi aktorzy ubrani w piękne stroje przedstawili scenkę w oparciu o tekst Ewangelii wg św. Marka. Młodsza grupa szkółki zaprezentowała wiersze pt.: „Zmartwychwstanie” oraz „Czy znasz Jezusa?”. Uczestnicy nabożeństwa wysłuchali wzruszającą, pełną wdzięczności pieśń ‘Dziękuję Ci, Ojcze” oraz radosne, pełne energii pieśni ‘Skałą i zbawieniem” i „Niebo jest w sercu mym”. Podczas śpiewu dzieciom towarzyszyły na instrumentach: Zuzanna Wieja (organy), Martyna Kłoda (gitara klasyczna) oraz Paulina Macura (skrzypce). Program przygotowany przez dzieci prezentowany był na tle namalowanego na płótnie grobu o świcie, którego autorką była p. Anna Maciejewska. Tradycyjnie, na koniec wszystkie dzieci zostały obdarowane drobnymi upominkami.

Autorką zdjęć jest p. Małgorzata Łuczyna.

Dorota Krzykowska