Ostania niedziela roku kościelnego 22.11.2015

,,Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone”. Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst: Ewangelia Mateusza 25,1-13         
 ks. Władysław Wantulok 
  1. Porządek nabożeństw:

W czasie obrad wczorajszego Synodu naszej Diecezji nowym Biskupem Diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej został wybrany ks. dr Adrian Korczago proboszcz parafii w Goleszowie. Wprowadzenie nowego Biskupa odbędzie się w kościele Jezusowym w Cieszynie 06.01.2016 roku.

  • Dzisiaj jeszcze 22.11.2015 nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • 29.11.2015 –  1 Niedziela Adwentu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10:00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00;

Jasienica 8.00 z komunią świętą

  1. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza,

  1. Prenumerata Zwiastuna na 2016 rok całość 100 złotych , I półrocze 50 złotych.
  2. Do nabycia są nowe śpiewniki pogrzebowe. Od początku listopada w czasie pogrzebów w użyciu podawane są tylko numery pieśni z nowego śpiewnika.
  3. do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł.
  4. Z karty żałobnej: śp. Roman Pinkas urodzony 19.11.1929 w Wieszczętach, zamieszkały Jaworze ul. Zdrowotna 465, zmarł 18.11.2015 w Bielsku – Białej w wieku 86 lat, w małżeństwie z Emilią z domu Pyka 58 lat, wdowcem 6 lat.

Pozostali: 2 córki, 2 zięciów, syn, synowa, 10 wnucząt, 3 prawnucząt, 4 siostry z rodzinami, brat z rodziną, rodziny po zmarłym rodzeństwie, ze str. żony: 2 braci i siostra z rodzinami, rodziny po zmarłym rodzeństwie, dalsi krewni.

Pogrzeb odbył się  20 listopada w piątek w Jaworzu.

  1. Wspomnienia:

śp. Maria Penkala                      23/2014 Jasienica

śp. Karol Penkala                       33/1997 Jasienica

śp. Jan Mendroch                       –/1945 Jaworze

śp. Zuzanna Mendroch              –/1958 Jaworze

śp. Karol Mendroch                 – –/1945 Jaworze

śp. Jan Mendroch                      –/1945 Jaworze