I Niedziela Adwentu 29.11.2015

,,Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski”.  Zachariasz 9,9

Tekst: Rzymian 13,8-12           
 ks. Andrzej Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • 06.12.2015 –  2 Niedziela Adwentu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10:00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą;

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

Betania 10:00 z Komunią Święta

  • 02.12.2015 – tygodniowe nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16:00;

Jaworze 17:30

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna 16:30,

- w środę po nabożeństwie adwentowym spotkanie Koła Pań w Jaworzu

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00, wieczór filmowy,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa starsza,

3. Prenumerata Zwiastuna na 2016 rok całość 100 złotych , I półrocze 50 złotych. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

4. Do nabycia kalendarze jednokartkowe w cenie 3 zł. Świece wigilijne, opłatki wigilijne.

5. PTEw zaprasza nas potkanie adwentowe 7 grudnia o 18.00. Gośćmi będą Zespół Cantate i pastorowa Ewa Londzin z Dzięgielowa, która wygłosi prelekcję pt.: Inny adwent – mój domowy adwent.

6. Do modlitwy załączamy siostrę, która obchodzi swoje 80 urodziny.

7. Z karty żałobnej:

W wieku 63 lat zmarła śp. Lidia Niesyt z domu Kojma, zamieszkała w Jasienicy.

Pogrzeb odbył się wczoraj 28.11.2015 w Jasienicy.

8. Wspomnienia:

śp. Leon Ficek                           –/2015 Jaworze

śp. Henryk Lorek                   26/2014 Jasienica

śp. Anna Krzywoń                  23/2015 Jasienica