3 Niedziela przed końcem roku kościelnego 08.11.2015

,,Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”.  II Koryntian 6,2b

Tekst: Ewangelia Łukasza 17,20-24       
 ks. Władysław Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • 15.11.2015 –  Przedostatnia roku kościelnego

Jaworze 10:00 z komunią świętą i o 18.00;

Jasienica 8.00 Świętoszówka 10.00

Prosić będziemy o ofiarę na fundusz ewangelizacyjno – misyjny Kościoła.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Zainteresowań o 16.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna odwołana,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza,

3. Dzisiaj 08.11.2015 r. zapraszamy na Akademię Reformacyjną o g. 17:00 w Jaworzu. Podczas Akademii zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla dzieci biorących udział w Reformacyjnym Konkursie Biblijnym „Solus Christus”. Prace nagrodzone i wyróżnione można obejrzeć w czasie wystawy w kościele. Serdecznie zapraszamy.

4. Prenumerata Zwiastuna na 2016 rok całość 100 złotych , I półrocze 50 złotych.

5. Do nabycia są nowe śpiewniki pogrzebowe. Od początku listopada w czasie pogrzebów w użyciu podawane są tylko numery pieśni z nowego śpiewnika.

6. Zachęcamy do włączenia się do akcji „Prezent pod choinkę”. Szczegóły na plakacie. Ulotki są włożone do informatora parafialnego lub można je otrzymać w kancelarii parafialnej. Paczki zbieramy do 10 listopada.

7. Ogłoszenie gminy Jasienica dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica. Całe ogłoszenie w gablocie parafialnej.

8. Wspomnienia:

śp. Cecylia Wieja                                    22/2014 Jaworze

śp. Jan Wieja                                       345/21978 Jaworze

śp. Elżbieta Wieja                                 363/1964 Jaworze

śp. Hildegarda Wieja                                3/2001 Jaworze

śp. Zuzanna Wieja                                 120/1972 Jaworze

śp. Bronisława Stekla                             22/2015 Jaworze

śp. Jan Stekla                                             8/2005 Jaworze

śp. Danuta Kukielak                                 –/2012 Jaworze

śp. Emilia Król                                          27/2012 Jaworze

śp. Zbigniew Gwóźdź                               31/2013 Jaworze

śp. Andrzej Kubala                                   21/2015 Jaworze

śp. Anna Kubala                                      377/1979 Jaworze

śp. Gustaw Kubala                                    19/1993 Jaworze

śp. Jan Kubala                                         123/1972 Jaworze

śp. Anna Syfus                                            –/2015 Jaworze