17 Niedziela po Trójcy Świętej 27.09.2015

,,Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza”.  I Jana 5,4

Tekst: Ew. Mateusza  15,21-28   
 ks. Władysław Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (27.09.2015 r.) nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • Dzisiaj prosić będziemy o złożenie ofiary na Fundusz Stypendialny im. ks. Marcina Lutra
  • 04.10.2015 –  Dziękczynne Święto Żniw:

Jaworze 9.00 Sp. i Komunia Święta 10:00 z ofiarą na Ewangelickie Domy Opieki. Prosimy o dary na przyozdobienie żniwnego ołtarza.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie wspominającej swoją zmarłą.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00 grupa młodsza.

4. Od dzisiaj rozpoczynamy szkółki niedzielne w Jaworzu, Betanii i w Świętoszówce. Zapraszamy dzieci.

5. PTEw zaprasza na spotkanie 5 października o 18.00. Temat spotkania: Hans Christian Andersen w 140 rocznicę jego śmierci. Temat przedstawi ks. radca Jan Badura z Pszczyny.

6. W gablocie parafialnej i na stronie internetowej jest apel Diakonii Kościoła związany z pomocą dla uchodźców.

7. Wspomnienie:

śp. Emilia Heinrich     18/2014 Jaworze

Wspomnienia

Wspominamy śp. Emilię Heinrich z domu Lukas ur. 20.11.1930 w Jasienicy, zamieszkała w Jaworzu ul. Skowronków 309, zmarła 12.08.2014 w Bielsku – Białej w wieku 83 lat, w małżeństwie z Józefem Heinrichem 57 lat.

Wspominają: mąż, córka Małgorzata z Bogdanem, syn, synowa, 2 wnuków, siostra z rodziną, rodzina po zmarłym bracie, siostrzenica; ze str. męża: siostra z rodziną, rodziny po zmarłym bracie i siostrze, dalsi krewni.