16 Niedziela po Trójcy Świętej 20.09.2015

,,Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię.” II Tymoteusz 1,10

Tekst: Ew. Jana 11,1-3.17-24   
 ks. Władysław Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo w Jaworzu o 18.00
  • 27.09.2015 –  17 Niedziela po Trójcy Świętej 

Jaworze 10:00,

Jasienica 8:00 z komunią świętą i o 18.00,

Świętoszówka 10:00 z komunią świętą;

Betania 10.00

Prosić będziemy o złożenie ofiary na Fundusz Stypendialny im. ks. Marcina Lutra

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań o 15.00,

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00 grupa starsza.

3. W Jaworzu i Betanii rozpoczynamy szkółki niedzielne od przyszłej niedzieli. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4. W gablocie parafialnej i na stronie internetowej jest apel Diakonii Kościoła i List Pasterski Biskupa Kościoła związany z pomocą dla uchodźców.

5. Zapowiedzi: Łukasz Grzegorz Klima urodzony w Bielsku – Białej, syn Józefa i Barbary z domu Grabiec, zamieszkały Kraków ul. Igołonska 46, wyznania rzymsko – katolickiego i Natalia Maria Jankowska urodzona w Bielsku – Białej, córka Andrzeja i Krystyny z domu Mikler, zamieszkała Jasienica 193, wyznania ewangelickiego, oboje stanu wolnego.