14 Niedziela po Trójcy Świętej 06.09.2015

,,Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! Psalm 103,2

Tekst: Łukasz 17, 11-19 
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 13.09.2015 –  15 Niedziela po Trójcy Świętej:

Jaworze 10:00,

Jasienica 8:00,

Świętoszówka 10:00;

Betania 10.00 z Komunią Świętą

  • Dzisiaj (o6.09.2015) Dożynki Gminne w Jaworzu. O 14:00 nabożeństwo ekumeniczne w amfiteatrze w Jaworzu. Kazanie wygłosi ks. W. Wantulok. Obrządek dożynkowy poprowadzi nasz chór.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki.

3. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 16:00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8:00 grupa  starsza.

4. W kancelarii do zakupienia podręczniki do religii do szkoły podstawowej.

5. PZK w Pruchnej 13 września. Nabożeństwo o godz. 10:00. Słowem Bożym służyć będzie ks. Wojciech Pracki z Opola. Poranek pieśni religijnej o godz. 9.15;

     PZK w Lesznej 13 września. Nabożeństwo o godz. 10.30. Słowem Bożym służyć będzie ks. radca Jan Badura z Pszczyny. W nabożeństwie chór z Pszczyny.

     PZK w Wieszczętach 13 września. Nabożeństwo o 10.00. Kazanie wygłosi ks. dr Adam Malina z Katowic – Szopienic.

6. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 07.09.2015 o 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Ks. Paweł Wałach, pastor w Jaworzu w 150 rocznice jego urodzin”. Temat przedstawi ks. radca Ryszard Janik.

7. Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej odbędzie się 25-27 września. Koszt 70 zł plus opłata za przejazd. Informacje i zapisy do 20 września u ks. A. Krzykowskiego. Informacje o zjeździe na stronie internetowej www.mlodziluteranie lub www.cme.org.pl.