9 Niedziela po Trójcy Świętej 02.08.2015 r.

„Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”.    Łukasz 12,48

Tekst: Ewangelia Mateusza 25,14-30 
Ksiądz: W. Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • 09.08.2015 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00

Jaworze 10:30

Betania 10:00 z Komunią Świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie za dar złożony przy wspomnieniu.

3. PZK w Mazańcowicach 9 sierpnia o 11.00. Kazanie wygłosi ks. Henryk Mach z Białej.

 PZK w Wiśle Głębcach 9 sierpnia o 10:00. Kazanie wygłosi ks. Manfred Gringel z Nieniec

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00

- we wtorek próba chóru o g. 18:00

- w środę godzina biblijna w Betanii 17:30

- w środę Koło Pań w Jaworzu o 18:00

5. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 3 sierpnia w poniedziałek o 18.00. Temat spotkania: Moje wspomnienia z pobytu na Malcie. Temat przedstawi ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

7. Z karty żałobnej: w wieku 73 lat zmarł śp. Walter Wiencek – urodzony w Międzyrzeczu, zamieszkały w Jaworzu Pogrzeb odbył się w sobotę 01.08.2015 w Jaworzu

8. Wspomnienia:

śp. Paweł Habarta       15/2010 Jasienica

śp. Emilia Habarta       2/1998 Jasienica