8 Niedziela po Trójcy Świętej 26.07.2015 r.

„Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda”.     Efezjan 5,8-9

Tekst: Ewangelia Mateusza 5,13-16 
Ksiądz: A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • dzisiaj jeszcze (26.07.2015 r.) nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • 02.08.2015 – 9 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00 z komunią świętą;

Jaworze 10:30 z komunią świętą;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie za dar złożony przy wspomnieniu.

3. PZK w Brennej 2 sierpnia o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Marcin Pilch z Czeskiego Cieszyna. O 9.00 poranek pieśni religijnej.

4. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

5. Dzisiaj kończymy półkolonię dla dzieci. Wszystkim, którzy włączyli się do organizacji, prowadzenia zajęć i opieki nad dziećmi, w sumie było 15 osób, pragnę wyrazić słowa gorących podziękowań za poświęcony trud i czas.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 3 sierpnia w poniedziałek o 18.00. Temat spotkania: Moje wspomnienia z pobytu na Malcie. Temat przedstawi ks. Tomasz Bujok z Drogomyśla.

7. Wspomnienia:

śp. Piotr Klima                  15/2014 Jaworze

śp. Irena Ryrych               14/2015 Świętoszówka