4 Niedziela po Trójcy Świętej 28.06.2015

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy”. Galacjan 6,2

Tekst: Ewangelia Łukasza 6,36-42 
Ksiądz: ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • 05.07.2015 – 5 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8:00 z komunią świętą,

Świętoszówka 10.00 Pamiątka Poświęcenia Kaplicy. Kazanie wygłosi ks. Marek Uglorz.

2. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

3. Od niedzieli 12 lipca przechodzimy na letni grafik nabożeństw:

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00

Jaworze 10.30.

4. Od poniedziałku do środy księża będą nieobecni z powodu wyjazdu na Ogólnopolską Konferencję Księży. W nagłych sprawach kontaktować się z kancelarią parafialną.

5. Polskie Towarzystwo Ewangelickie oddział w Jaworzu zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 6 lipca 2015 w sali parafialnej w Jaworzu o g. 18:00. Temat spotkania: „Rajskie ogrody w sztuce”. Temat przedstawi pani dr Małgorzata Łuczyna z Jasienicy.

6. Zapowiedzi: Edward Jan Stekla urodzony w Bielsku – Białej, syn Pawła i Ireny z domu Mikler, zamieszkały Jaworze ul. Zajęcza 51, i Ewelina Izabela Czechowska, urodzona w Bielsku – Białej, córka Stanisława i Lidii z domu Kukla, zamieszkała Jaworze ul. Dębowa 689, oboje wyznania ewangelickiego, stanu wolnego.