3 Niedziela po Trójcy Świętej 21.06.2015

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.”  Ewangelia Łukasza 19,10

Tekst: Ewangelia Łukasza 15,1-3.11-32 
Ksiądz: ks. W. Wantulok 

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze (21.06.2015) nabożeństwo w Jaworzu o 18.00
  • 28.06.2015 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00 i 18.00;

Świętoszówka 10.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. PZK w Starym Bielsku 28 czerwca. Uroczyste nabożeństwo o 9.30. Słowem Bożym służyć będzie bp Ryszard Bogusz z Wrocławia;

PZK w Wiśle Centrum 28 czerwca. Uroczyste nabożeństwo o 10.00. Kazanie wygłosi ks. Waldemar Gabryś z Leszna koło Poznania. O 8.45 poranek pieśni religijnej.

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- we wtorek Koło Zainteresowań o 16.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00.

5. Nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego w piątek Jasienica 16.00, Jaworze 17.30.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Parafia w Wiśle Malince zapraszana Śniadanie dla kobiet w Hotelu Gołębiewski w Wiśle,  w  sobotę 4 lipca br. od godz. 9.30 – 14.30. W programie : śniadanie hotelowe,  wykład Angeliki Marsch „Nie zapomnij, że masz skrzydła”, poruszające świadectwo życia i recital muzyczny zespołu „Cześć”.  Bilety w cenie 55 zł. do nabycia w kancelarii paraf. w Wiśle Malince oraz w księgarniach: „Apostoła Piotra” w Wiśle, „Jack” i „Szaron”  w Ustroniu, i „Warto” w Cieszynie,

8. Wspomnienia:

śp. Anna Mikler           17/1995 Jaworze

śp. Jerzy Mikler            1/2004 Jaworze

śp. Janusz Mikler       54/1989 Jaworze

Wspomnienia:

W 20 rocznicę śmierci wspominamy śp. Annę Mikler z domu Wiencek, urodzoną 08.02.1920 w Międzyrzeczu, zamieszkała w Jaworzu ul. Cieszyńska 212/ 11, która zmarła 15.05.1995 w Bielsku – Białej w wieku 75 lat, w małżeństwie 54 lata.

Wspominamy jej męża śp. Jerzego Miklera ur. 22.03.1920, który zmarł 09.01.2004 w Cieszynie w wieku 84 lat, wdowcem niesp. 9 lat.

Wspominamy ich wnuka śp. Janusza Miklera ur. 12.12.1965 w Bielsku – Białej, który zmarł 12.11.1989 w wieku 24 lat.

Zmarłych pragnie wspomnieć cała rodzina.