2 Niedziela po Trójcy Świętej 14.06.2015

 „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

Tekst: Ewangelia Łukasza 14,15-24 
Ksiądz: ks. A. Krzykowski 

1. Porządek nabożeństw:

Dzisiaj (14.06.2015 r.) zapraszamy na XI Piknik Parafialny, który rozpocznie się o g. 15:00 nabożeństwem rodzinnym w kościele w Jaworzu prowadzonym przez młodzież, program chórku dziecięcego. po części w kościele po nim grill, kawa, ciasto, zabawy. Zapraszamy.

  • 21.06.2015 – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 10:00 z komunią świętą i o 18.00;

Jasienica 8:00; Świętoszówka 10.00;

Betania 10:00 z komunią świętą.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. PZK w Cisownicy 21 czerwca. Nabożeństwo o godz. 10.00. Kazania wygłoszą: Prezes Synodu ks. Grzegorz Giemza i ks. Marcin Konieczny z Tychów.

4. Zajęcia w tym tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w piątek spotkanie młodzieży o 18.00 w Jaworzu,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30 w Jaworzu.

5. 20 czerwca (sobota) odbędzie się XI Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu. Początek koncertu o godzinie 15.00. Koncert składać będzie się z 2 części: pieśni religijnych i pieśni ludowych. Części przedzielone będą występem artystów z operetki w Gliwicach.

6. Urząd Gminy w Jaworzu zaprasza na Rodzinny Rajd Rowerowy 21 czerwca oraz imprezy towarzyszące. Szczegóły na plakatach w gablocie parafialnej.

7. Z karty żałobnej:

śp. Teresa Kulińska – z domu Nowak, urodzona 26.03.1959 w Bielsku-Białej, zamieszkała Biery 70, zmarła 06.06.2015 w Wilkowicach w wieku 56 lat, w małżeństwie z Jerzym Kulińskim 32 lata.

Pozostali: mąż, syn, synowa, 2 wnucząt, ojciec, ze strony męża: brat z rodziną, kuzynostwo z obu stron, dalsi krewni.

Pogrzeb odbył się w miniony wtorek 08.06.2015 w Świętoszówce.

****************************************************

śp. Irena Ryrych – urodzona 23.03.1950 w Bielsku-Białej, zamieszkała Świętoszówka 76, zmarła 08.06.2015 w Wilkowicach w wieku 65 lat.

Pozostali: córka, zięć, wnuk, , kuzynostwo z rodzinami.

Pogrzeb odbył się w miniony piątek 12.06.2015 w Świętoszówce

 

8. Jaworze; Do modlitwy załączamy chorego współbrata

9. Wspomnienia:

śp. Krzysztof Pojda (+07.06.2014)

śp. Józef Skotnicki 27/1985

Wspomnienia

Wspominamy śp. Krzysztofa Pojdę – urodzonego 26.09.1942 w Katowicach, zamieszkały w Jaworzu ul. Liliowa 161, zmarł 07.06.2014 w Jaworzu w wieku niepełna 72 lat, w małżeństwie z Lidią z domu Michalik 35 lat.

Wspominają: żona, 2 synów, 2 synowe, wnuczka, siostra i brat z rodzinami, rodziny po zmarłym rodzeństwie; ze strony żony: 2 siostry i 3 braci z rodzinami.

 **********************************************************

 W 30 rocznicę śmierci wspominamy śp. Józefa Skotnickiego, ur. 04.02.1927 w Jasienicy, zamieszkały Jaworze Dolne 95, który zmarł 09.06.1985 w Jaworzu w wieku 58 lat, w małżeństwie z Rozalią z domu Szatanik 28 lat.

Zmarłego wspomina córka Anna z rodziną.