Konfirmacja w Jaworzu 17.05.2015

Przeżyjmy to jeszcze raz …

Konfirmacja w Jaworzu 17.05.2015

 

Tak jak każdego roku w 6 Niedzielę po Wielkanocy obchodzimy uroczystość konfirmacji. W tym roku było to 17 maja. Konfirmowanych zostało 30 młodych ludzi (19 dziewczyn i 11 chłopców). Aktu konfirmacji dokonał proboszcz parafii ks. Władysław Wantulok w asyście proboszcza pomocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego. Oto lista tegorocznych konfirmantów z ich wersetami konfirmacyjnymi:

Zuzanna Obracaj

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”  Rzymian 12,21

Agnieszka Heinrich

„Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.”  Hebrajczyków 10,35

Klaudia Orawska

„Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapomnij wszystkich dobrodziejstw jego!”  Psalm 103,2

Karolina Czader

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.” Psalm 62,2-3

Natalia Danel

„Sprawiedliwy rozraduje się w Panu I będzie szukał u niego schronienia; I będą się chlubić wszyscy prawego serca.” Psalm 64,11

Joanna Lazar

„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” Psalm 37,5

Oliwia Gunia

„Pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył.” Przyp. 4,4

Alicja Greń

„Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego, Boś Ty opoką moją i twierdzą moją!” Ps. 71,3

Katarzyna Macura

„Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.” Jozue 1,9

Klaudia Krehut

„Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.” Psalm 16,8

Paulina Domagała

„Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?”  Psalm 27,1

Alicja Zbieg

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.” Filipian 4,6

Weronika Zeman

„Kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Ducha, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.” I Jan 3,24

Aneta Krehut

„Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy.” Przypowieści 16,20

Karolina Nowok

„O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.”  Kolosan 3,2

Julia Pilch

„Naucz mnie czynić wolę swoją, Bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie Po równej ziemi!” Psalm 143,10

Aleksandra Jawor

„Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!”  Psalm 31,4

Natalia Kukla

„Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!”  Psalm 86,11

Klaudia Bargiel

„Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje.” Mat. 6,21

Oskar Teslar

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” Rzymian 10,9

Przemysław Gola

„Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Psalm 91,11

Piotr Wiśniewski

„Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!” Psalm 19,15

Paweł Ficek

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył.”  II Tymoteusz 3,14

Artur Bujak

„Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed ojcem moim, który jest w niebie.” Mateusz 10,32

Patryk Madejek

„Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!” V Mojżeszowa 4,39

Heinrich Michał

„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” Objawienie 3,20

Ryrych Tomasz

„Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!”  Psalm 27,15

Piontek Mariusz

„Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje.” Psalm 17,15

Kenig Paweł

„Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.” Psalm 73,28

Klus Michał

„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”  Jan 14,6