Wielkanoc 05.04.2015

„Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”.  Objawienie św. Jana 1,18

Tekst: Ew. Marka 16, 1 – 8 
Ksiądz: ks. W. Wantulok 

1 .Porządek nabożeństw:

  • 06.04.2015 – Poniedziałek Wielkanocny

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00

  • 12.04.2015 –  1 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17.30,

- w środę koło pań w Jaworzu o godz. 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna jest odwołana,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9.30

3. Dzisiaj kończymy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji.

4. Nadal prowadzimy zbiórkę ofiar na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy i w Świętoszówce.

5. Do nabycia nowy świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

6. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

7. Jutro Ewangelizacja Wielkanocna o 16.00 w Dzięgielowie.

8. Kancelaria parafialna dzisiaj jest nieczynna.

9. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 13.04.2015 w Sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Ewangelickie Kościoły neogotyckie na Górnym Śląsku”. Temat przedstawi dr hab. Jan Szturc z Mysłowic.

10. Do modlitwy obrady Synodu Kościoła, który w piątek zaczyna swoje obrady.

11. Od świąt Wielkanocnych do Zesłania Ducha Świętego trwać będzie zbiórka ofiar na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

12. Zapowiedzi: Michał Janusz Cienciała, urodzony w Bielsku – Białej, syn Janusza i Aliny z domu Machalica, zamieszkały Jaworze ul. Kolonia Dolna 150, wyznania ewangelickiego; i Marta Cegielska urodzona we Wrocławiu, córka Leszka i Elżbiety z domu Szczepanik, zamieszkała we Wrocławiu ul. Mińska 26f/2; wyznania rzymsko – katolickiego, oboje stanu wolnego, ślub odbędzie się w Karpaczu.

13. Życzenia Biskupa Kościoła

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (I Piotra 1,3)

Słowa apostoła Piotra skierowane były do chrześcijan, którzy żyli w diasporze, w rozproszeniu, doświadczając prześladowań ze względu na swoją wiarę. Wiedzieli o zmartwychwstaniu, lecz nigdy nie spotkali Jezusa w sposób, którego doświadczył Piotr.

Wierzyli podobnie, jak i my, „w ciemno”, pokładając nadzieję w Bogu. To właśnie żywa nadzieja pozwoliła im stawiać czoła trudnościom, a nawet śmierci. Zmartwychwstanie Jezusa było dla nich najistotniejszym motorem tej nadziei.

Wydaje się, że uczucie cierpienia za wiarę może być nam nieznane, choć dobrze rozumieją je chrześcijanie choćby na Bliskim Wschodzie. Jednak w naszej pozornie przyjaznej rzeczywistości również możemy doświadczyć życia „w diasporze”.

Dzieje się tak, gdy czujemy się samotni, gdy nie odnajdujemy wspólnoty wiary w naszym środowisku, pracy, czasem w rodzinie, albo gdy rozproszenie jest obecne w naszym życiu z Bogiem.

Dlatego zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest motywacją do zmian oraz impulsem, który przynosi odrodzenie wiary i nadziei.

Życzę Wam, by Zmartwychwstanie było zawsze aktualnym wydarzeniem w Waszym życiu, by przynosiło odrodzenie i napełniało Was nadzieją żywą.

Bp Jerzy Samiec

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce