II Święto Zmartwychwstania Pańskiego 06.04.2015

Ks. A. Krzykowski; Chórek Dziecięcy pod kierunkiem Eryki Binek-Pytlowany, Pieśni: 176, 178, 196, 2012, introit 45