1 Niedziela po Wielkanocny 12.04.2015

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.  1 Piotra 1,3

Tekst: Ew. Jana 20, 19 – 29 
Ksiądz: ks. A. Mendrok 

1. Porządek nabożeństw:

  • 19.04.2015 – 2 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 10.00 i 18.00; Jasienica 8.00;

Świętoszówka 10.00; Betania 10.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek Koło Zainteresowań w Jaworzu o 16.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18,00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 17:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek spotkanie młodzieży w Jasienicy o 18.00 ( przy ładnej pogodzie będzie ognisko),

- w sobotę nauka konfirmacyjna o 8.00 grupa młodsza, 9:15 grupa starsza,

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30.

4. Nadal prowadzimy zbiórkę ofiar na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy i w Świętoszówce.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się jutro (13.04.2015 r.) w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Ewangelickie Kościoły neogotyckie na Górnym Śląsku”. Temat przedstawi dr hab. Jan Szturc z Mysłowic.

6. Do nabycia nowy świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary”.

7. Od świąt Wielkanocnych do Zesłania Ducha Świętego zbieramy ofiary na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Stosowne listy są w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii w Jasienicy i Świętoszówce i u p. Marcina Biłka w Betanii.

8. W przyszłą niedzielę Fundacja „Za jeden uśmiech” będzie kwestować w Jaworzu i Jasienicy po nabożeństwie.

9. Wójt Gminy Jaworze Pan Radosław Ostałkiewicz oraz FIRMA EKOSUN serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Jaworze 14 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 do sali sesyjnej w budynku przy ul. Szkolnej 97 na spotkanie informacyjne JAK UZYSKAĆ PRĄD ZA DARMO FOTOWOLTAIKA czyli ENERGIA ZE SŁOŃCA korzyści wynikające z posiadania instalacji fotowoltaicznej dla odbiorców indywidualnych oraz firm i możliwości pozyskania dotacji na zakup.

Szczegóły na plakacie w gablocie.