Światowy Dzień Modlitwy 06.03.2015

Kazanie: Anna Wantulok

Liturgia: Janina Kubala, Janina Kukla, Elfryda Kukla, Helenia Urbaś, oraz Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza pod dyrekcją Krystyny Gibiec. Na organach grała Anna Widajewicz.