Finał Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”

W sobotę 21. marca 2015 r. w Bielsku-Białej odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptrura”.

Temat VIII edycji tego konkursu brzmiał: „Jozue i sędziowie w Ziemi Obiecanej”. Uczestników przybyłych z całej Polski wraz z rodzicami, katechetami, duchownymi przywitali organizatorzy konkursu: ks. Jerzy Below – Dyrektor Wydawnictwa Augustana i ks. dr Adrian Korczago – Generalny Wizytator Nauczania Kościelnego. Modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego w oparciu o tekst z Księgi Jozuego 1,9: „Czy nie przykazałem ci: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz” usłużył ks. dr Adrian Korczago.

W finale w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, wzięło udział 117 uczestników. W ciągu 45 minut uczniowie musieli zmierzyć się z trudnymi, szczegółowymi pytaniami, by wykazać się jak najlepszą znajomością tekstu Księgi Jozuego i Księgi Sędziów.

Po zakończeniu części pisemnej konkursu i słodkim poczęstunku, uczniowie wraz z opiekunami udali się do kina Helios, by relaksować się podczas seansu filmowego: „Asteriks i Obeliks: Osiedle bogów”. W tym czasie do wytężonej pracy przystąpiła komisja sprawdzająca prace uczniów.

Po miłym relaksie i pysznym obiedzie w budynku Augustany, nastąpił ten najbardziej oczekiwany moment. Kościół Zbawiciela w Bielsku wypełnił tłum młodych ludzi, z niecierpliwością wyczekujących na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania i zgłębiania Słowa Bożego. Każdy z uczestników konkursu jest zwycięzcą, bo na pewno nie jeden raz lecz kilka, przeczytał wybrane księgi. Uczniowie kl. 1-3 szkół podstawowych brali udział w konkursie plastycznym i to oni najpierw otrzymali nagrody. Nagrody wręczali: ks. dr Grzegorz Giemza – Prezes Synodu Kościoła oraz ks. dr Adrian Korczago i ks. Jerzy Below. Na starszych uczniów czekały dyplomy, nagrody, a dla najlepszych statuetki. Naszą parafię w finale reprezentowali: Marta Maciejewska z Gimnazjum w Jasienicy, Angelika Sulikowska i Michał Pasterny z Gimnazjum w Jaworzu,  Ryszard Stekla z Gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej – którzy zostali finalistami konkursu oraz Anna Cholewik i Patrycja Szarek z Gimnazjum w Jasienicy, które zostały laureatkami konkursu (uzyskały co najmniej 75% punktów).

Na zakończenie słowa pozdrowienia do zebranych skierował Prezes Synodu Kościoła ks. dr Grzegorz Giemza, który przytoczył słowa Psalmu 118 w. 98-100, mówiące o mądrości. Powiedział, że uczestnicy konkursu są ludźmi mądrymi, bo mają wiedzę, ale też doświadczenie, czego jeszcze nie wiedzą, które zdobywa się przez częsty, stały kontakt ze Słowem Bożym.

Anna Wantulok