6 Niedziela Postu (Palmarum) 29.03.2015

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.     Ewangelia Jana 3,14-15

Tekst: Ew. Jana 12, 12 – 19           
Ksiądz: ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 02.04.2015 – Wielki Czwartek

Jaworze 17.00; Jasienica 16.00; Świętoszówka 17.30 wszystkie ze Spowiedzią i Komunią Świętą.

  • 03.04.2015 – Wielki Piątek

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa; 17.00 z  Komunią Świętą

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą;

  • 05.04.2015 – Wielkanoc

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Betania 10.00.

  • 06.04.2015 – Poniedziałek Wielkanocny

Jaworze 10.00; Jasienica 8.00; Świętoszówka 10.00

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek religia dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

3. Do świąt Wielkanocnych prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj (29.03.2015) zapraszamy na wieczór pieśni pasyjnej o 16.00 w kościele w Jaworzu.

5. Diakonia Cieszyńska zwraca się z apelem o zebranie ofiary podczas tegorocznego Czasu Pasyjnego na rzecz wsparcia naszego bratniego Luterańskiego Kościoła na Ukrainie, wspomagając go w jego działaniach diakonijnych i udzielając doraźnej pomocy bytowej dla zborów. Jednocześnie tą akcją pomożemy naszemu Luterańskiemu Kościołowi na Ukrainie złożyć misyjne świadectwo wiary czynnej w miłości. Zachęcamy do włączenia się do akcji i dziękujemy za każdy złożony na ten cel dar. Listy na ten cel będą w kancelarii parafialnej, i przy wyjściu z kościoła w Jasienicy i w Świętoszówce. Ofiarę tę zbieramy do Świąt Wielkanocnych.

6. Wspomnienia: śp. Emilia Płachciok