Niedziela Przedpostna 15.02.2015

 „Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”   Ew. Łukasza 18,31

Tekst: Ew. Marka 8,31-38
Ksiądz: Andrzej Krzykowski

1.Porządek nabożeństw:

Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Stypendialny studentów CHAT

Po nabożeństwach w Jasienicy i Świętoszówce odbędą się spotkania w ramach filiału. Spotkania poświęcone będą omówieniu tematów poruszonych na Zgromadzeniu.

dzisiaj (15.02.2015 r.)  jeszcze nabożeństwo w Jaworzu o 18.00

22.02.2015 – 1 Niedziela Postu

  • Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa
  • Jasienica 8.00 z komunią świętą 18.00; Świętoszówka 10.00

Nabożeństwo pasyjne w piątek 20 lutego Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

– w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

– we wtorek próba chóru o 19.00,

– w środę Koło Zainteresowań o 15.00,

– w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

– w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

– w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

– w sobotę nauka konfirmacyjna dla młodszej grupy o 8:00

– w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

– w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jaworzu.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.