Kalendarium wydarzeń za rok 2014

Podczas Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło się w ubiegłą niedzielę ks. proboszcz W. Wantulok przedstawił kalendarium wydarzeń za poprzedni rok.

- 04.01.2014noworoczne spotkanie Koła Pań w Jaworzu;

- 07.01.2014 – koncert chóru w sanatorium w Jaworzu;

- 08.01.2014 – proboszczowie wraz z małżonkami uczestniczyli w spotkaniu rodzin pastorskich w Ustroniu;

- 11.01.2014 – finał diecezjalny konkursu biblijnego „Sola Scriptura” w Ustroniu; Do finału ogólnopolskiego konkursu awansowali: Martyna Kłoda i Ryszard Stekla z ZSP w Jasienicy, Anna Cholewik i Marta Maciejewska z gimnazjum w Jasienicy. Część w kościele po konkursie prowadził ks. A. Krzykowski;

- 11.01.2014 – zespół Cantate koncertował na spotkaniu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Maria i Marta” w Ustroniu;

- 12.01.2014 – proboszczowie uczestniczą w spotkaniu Akcji Katolickiej i PTEw, które odbyło się w katolickiej bibliotece w Jaworzu;

- 13.01.2014 – Zebranie sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oddział w Jaworzu;

- 16.01.2014 – koncert zespół „Cantate” w sanatorium w Jaworzu;

- 18.01.2014 – chór zorganizował zabawę karnawałową w sali GOK w Jasienicy, w której uczestniczyło ponad 100 osób;

- 19.01.2014 – koncert kolęd w wykonaniu artystów z Gliwickiego Teatru Muzycznego, Teatru Zagłębia w Sosnowcu i Opery Śląskiej w Bytomiu w kościele w Jaworzu. Koncert był dofinansowany przez Urząd Gminy w Jaworzu;

- 03.02.2014 – proboszczowie uczestniczą w pogrzebie śp. Ks. bp Tadeusza Szurmana w Katowicach;

-  09.02.2014 – Zgromadzenie Parafialne w Jaworzu;

- 19.02.2014 – proboszcz Parafii uczestniczył w otwarciu i poświęcenie odremontowanego pałacu w Jaworzu, który jest głównym budynkiem Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu;

- 23.02.2014 – Synod Diecezjalny w Bielsku-Białej;

- 07.03.2014 – Światowy dzień Modlitwy obchodzony w parafii po raz 19. Nabożeństwo przygotowane  przez panie z Koła Pań w Jaworzu. Kazanie wygłosiła p. Anna Wantulok;

- 13.03.2014 – kontrola nasadzeń drzew na cmentarzu w Jaworzu w ramach inwestycji wykonywanych w ostatnich latach ze środków LGD „Ziemia Bielska”; Kontrola przeprowadzał Śląski Urząd Ochrony Zabytków delegatura w Bielsku-Białej;

- 22.03.2014 – konkurs biblijny Sola Scriptura – finał ogólnopolski w Bielsku – Białej. Uczestniczyli: Martyna Kłoda ZSP Jasienica  – finalistka; Ryszard Stekla – ZSP Jasienica 3 miejsce; Anna Cholewik, Marta Maciejewska – gimnazjum w Jasienicy finalistki;

- 24-26.03. 2014 – rekolekcje dla szkoły podstawowej w Świętoszówce, które prowadził proboszcz Parafii;

- 29.03.2014 – pogrzeb ks. radcy Jana Grossa w Cieszynie. Uczestniczyli obaj proboszczowie;

- 29.03.2014 – biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger odwiedził parafię i spotkał się z proboszczem ks. Władysławem Wantulokiem;

- 30.03.2014 – nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jasienicy i spotkanie w Sali GOK w Jasienicy;

- 31.03-02.04.2014 – rekolekcje dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Jasienicy prowadzone przez pracowników CMiE;

- 01.04.2014 – podpisanie umowy z Gminą w Jasienicy dotyczącej dotacji finansowej Gminy na remont  dachu w budynku Jasienica 109

- 04.04.2014 – wychodzi 73 numer Inforormatora Parafialnego „Z życia i wiary”;

- 05.04.2014 – rekolekcje dla członków rad parafialnych w Jaworzu;

- 06.04.2014 – nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jaworzu i spotkanie w sali parafialnej;

- 07– 09.2014 – rekolekcje dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Jaworzu prowadzone przez pracowników CMiE;

- 13.04.2014 – Wieczór Pasyjny w kościele w Jaworzu. Program w wykonaniu: chórku dziecięcego, Zespołu Cantate, Chóru Kościelnego;

25-27.04.2014 – Synod Kościoła w Warszawie. W skład Synodu wchodzą: Anna Wantulok, Józef Król i ks. Władysław Wantulok;

- 27.04.2014 – Wiosenny Zjazd Chórów w Cieszynie. Wystąpił nasz chór;

- 1-3.05.2014 – wyjazd chóru do Niemiec. Zwiedziliśmy Eisenach, Wartburg, Eisleben, Miśnię,  Budziszyn, Wittenbergę;

- 02.05.2014 – nabożeństwo z okazji święta strażaków w Jasienicy prowadzone przez A. Krzykowskiego;

- 03.05.2014 – delegacja Rady Parafialnej i PTEw odział w Jaworzu uczestniczyli w uroczystości składania kwiatów pod pomnikami w Jaworzu;

- 04.05.2014 – nabożeństwo z okazji święta strażaków w Jaworzu prowadzone przez ks. W. Wantuloka;

- 06.05.2015 – Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” z Ewangelii Mateusza dla szkół podstawowych. Uczestniczył Ryszard Stekla z Jasienicy i Marta Ogrodnik z Jaworza;

- 07.05.2014 –  Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” z Ewangelii Mateusza dla szkół gimnazjalnych. Uczestniczyły Anna Cholewik i Barbara Szubert z Jasienicy;

- 15.05.2014 – koncert zespołu Cantate w szpitalu w Jaworzu;

16-18.05.2014 – wyjazd ks. Władysława Wantuloka z konfirmantami w Bieszczady;

- 17.05.2014 – wycieczka PTEw na Zaolzie;

- 21.05.2014 – wycieczka Koła Zainteresowań do Pisarzowic na Święto Kwitnących Azalii;

- 25.05.2014 – X Piknik Parafialny w Jaworzu;

- 27.05.2014 – koncert chóru w szpitalu w Jaworzu;

- 29.05.2014 – egzamin konfirmantów w Jaworzu;

- 01.06.2014 – konfirmacja w Jaworzu. Konfirmowano: 13 chłopców, 12 dziewczyn;

- 05.06.2013 – ks. Władysław Wantulok uczestniczył w pogrzebie śp. Gerarda Kulpasa w Grodźcu;

- 07.06.2014 – wycieczka Koła Pań z Jasienicy na Słowację;

- 14.06.2014 – wycieczka Koła Pań do Chorzowa;

- 15.06.2014 – Złota i Diamentowa Konfirmacja w Jaworzu;

- 16.06.2014 – parafia i PTEw zorganizowali spotkanie poświęcone Małemu Katechizmowi Lutra z wykładem zatytułowanym Mały katechizm – znany?… nieznany?. Temat przedstawił ks. Marcin Brzóska z Świętochłowic;

- 18-23.06.2014 – wizyta ks. V. Meyera z Zweibrücken w Jaworzu;

- 19.06.2014 – Zjazd BPGA w Katowicach;

- 20.06.2014 – wycieczka dla dzieci z Chórku dziecięcego i dzieci z Świętoszówki i Iłownicy do Zatoru;

- 21.06.2014 – X Międzynarodowy Koncert Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej. Wystąpiło 12 chórów oraz goście z Czeskiej Republiki i Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wystąpiło 390 wykonawców.

- 22.06.2014 – Nabożeństwo w Jaworzu z kazaniem ks. V. Meyera z Zweibrücken;

- 27.06.2014 – nabożeństwa szkolne na zakończenie roku szkolnego;

- 30.06.-02.07.2014 – Ogólnopolska Konferencja Duchownych w Karpaczu;

- 04.07.2014 – wychodzi 74 numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”;

- 05.07.2014 – wycieczka PTEw do Brzegu;

- 06.07.2014 – Pamiątka Założenia Kaplicy w Świętoszówce;

- 11-13.07.2014 – Wyjazd zespołu Cantate do Poznania. Koncert w czasie niedzielnego nabożeństwa 13 lipca w Poznaniu;

- 14-19.07.2014 – Półkolonie dla dzieci w Jaworzu i w Jasienicy;

- 20.07.2014 – nabożeństwa rodzinne w Jaworzu i w Jasienicy z programem dzieci uczestniczących w półkoloniach w Jasienicy i w Jaworzu;

- 17.08.2014 – Pamiątka poświęcenia Kościoła w Jaworzu. Kazanie ks. Roland Zagóra  z Nidzicy;

- 28–30.08. 2014 – pobyt gości z Bockhorn z ks. Tomasem Pieskerem;

- 31.08.2014 – Pamiątka Poświęcenia „Betanii”. Kazanie ks. Ryszard Pieron z Lasowic. Słowo pozdrowienia ks. Tomasa Pieskera;

- 05.09.2014 – ks. Władysław Wantulok uczestniczył w uroczystości poświęcenia Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Rzecznej w Jaworzu

- 07.09.2014 – nabożeństwo ekumeniczne z okazji gminnych dożynek w Jaworzu;

- 08.09.2014 – ks. Władysław Wantulok uczestniczył w uroczystości poświęcenia Placu Zabaw na Świętoszówce i w Łazach.

- 13.09.2014 – wycieczka Koła Pań do Chorzowa;

- 14.09.2014 – Pamiątka poświęcenia Kościoła w Bażanowicach. Kazanie wygłosił ks. W. Wantulok. W poranku pieśni i w nabożeństwie śpiewał nasz chór Parafialny;  i udział chóru w poranku i nabożeństwie

- 14.09.2014 – koncert naszego chóru w kościele ewangelickim w Trzyńcu;

- 16.09.2014 – koncert gospel w kościele w Jaworzu. Zebrano kwotę 2200 złotych dla prześladowanych chrześcijan w Syrii i Iraku. Kwota przez naszą Diakonię Kościoła trafiła do niemieckiej organizacji diakonijnej, która zajmuje się pomocą poszkodowanym;

- 19-21.09.2014 – Udział 6 pań w Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich w Warszawie;

- 21.09.2014  – Pamiątka Poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy z kazaniem ks. Kornela Undasa z Mikołowa;

- 25.09.2014 – spotkanie z wójtem Gminy Jasienica p. Januszem Pierzyną, przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Czudkiem, ewangelickimi radnymi Gminy Jasienica i radnymi z filiału w Jasienicy, wykonawcą remontu i inspektorem nadzoru, na którym podziękowaliśmy za okazaną pomoc przy remoncie dachu „starej szkoły” w Jasienicy;

- 27-28.09.2014 – wyjazd zespołu Cantate do Lubieni i Pokoju na Opolszczyźnie. Zespół koncertował na nabożeństwach w Lubieni i Pokoju. Przekazałem słowa pozdrowień od parafii. W Pokoju pomodliliśmy się także nad grobem śp. Ks. Hugona Pudla  i jego małżonki. Ks. Pudel był proboszczem naszej parafii w latach 1939-1945;

- 05.10.2014 – wychodzi 75 numer Informatora parafialnego „Z życia i wiary”

- 05.10.2014 – Dziękczynne Święto Żniw prowadzone przy udziale Chóru;

- 10.10.2014 – ks. Władysław Wantulok podpisał w Katowicach w imieniu Parafii umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania „30-lecie PTEw i TMJ w Jaworzu”. Umowa opiewa na ponad 30 000 złotych;

- 17.10.2014 – koncert Tomasza Żółtko w Sali parafialnej w Jaworzu;

- 17-19.10.2014 – Synod Kościoła w Bielsku-Białej;

- 25.10.2014 – koncert chóru w Tarnowskich Górach;

- 26.10.2014 – 30-lecie Polskiego Towarzystwa ewangelickiego oddział w Jaworzu. Uroczyste nabożeństwo w kościele z kazaniem ks. sen. Jana Szarka. Po nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej z udziałem Biskupa Diecezji;

- 01.11.2014 – kwesty cmentarne na cmentarzach w Jasienicy i Jaworzu;

- 02.11.2014  – Akademia Reformacyjna w Jaworzu. Referat poświęcony katechizmom dr Marcina Lutra;

- 04.11.2014 – ogłoszenie wyników konkursu „Róża Lutra” w Diecezji;

- 04.11.2014 – koncert chóru w sanatorium w Jaworzu;

- 11.11.2014 – złożenie kwiatów pod pomnikami w Jaworzu z okazji Święta Niepodległości i  poświęcenie boiska przy SP nr 1 w Jaworzu;

- 11.11.2014 – Laur „Srebrnej Cieszynianki” dla Eryki Binek-Pytlowany w teatrze w Cieszynie;

- 14.11.2014 – spotkanie zorganizowane przez Społeczną Radę Ochrony Zabytków dla właścicieli obiektów zabytkowych w Jaworzu;

- 19.11.2014 – wykład ks. prof. Marka Jerzego Uglorza zatytułowany „Katechizujmy postmodernistyczne pokolenie”. Wykład odbył się w sali parafialnej w Jaworzu.

- 23.11.2014 – Synod Diecezjalny w Wiśle Jaworniku;

- 26.11.2014 – spotkanie z członkami nowo wybranej Rady Gminy w Jaworzu wyznania ewangelickiego;

Od 01. 12. 2014 -Koło Zainteresowań uczestniczy w kiermaszu bożonarodzeniowym w „Galerii na Zdrojowej” w Jaworzu;

03.12.2014 – rekolekcje adwentowe dla duchownych w „Betanii”;

07.12.2014 – inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Wiśle Jaworniku. Kazanie wygłosiła Anna Wantulok;

- 06.12.2014 – panie z Koła Zainteresowań uczestniczyły w „Jarmarku Mikołajowym w Trzyńcu;

- 07.12. 2014 – nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jaworzu i spotkanie w sali Parafialnej;

- 07.12.2014 – panie z Koła Zainteresowań z kiermaszem adwentowym w Mikołowie;

- 14.12.2014 – nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów w Jasienicy i spotkanie w sali GOK w Jasienicy;

- 14.12. 2014 – świąteczne spotkanie Koła Pań w Jasienicy w sali GOK w Jasienicy;

- 19.12.2014 – świąteczne spotkanie pracowników i współpracowników Parafii;

- 20.12.2014 – gwiazdka szkółki niedzielnej w Jaworzu (Jaworze i Betania);

- 20.12.2014 – Adwentówka młodzieży;

- 21.12.2014 – wychodzi 76 numer Informatora parafialnego „Z życia i wiary”;

- 21.12.2014 – Gwiazdka szkółki niedzielnej w Jasienicy (Jasienica i Świętoszówka);

- 21.12.2014 – Gwiazdka Chóru;

- 26.12.2014 – wspólne kolędowanie organizowane przez młodzież i ks. A. Krzykowskiego w Jasienicy;

- 27.12.2014 – zespół Cantate śpiewał na Wieczorze Kolęd w Międzyrzeczu;

- 28.12.2014 – wieczór kolęd w Jaworzu w wykonaniu chóru, zespołu „Cantate”, chórku dziecięcego, Orkiestry Diecezjalnej;

- 30.12.2014 – świąteczne spotkanie Koła Zainteresowań.