2 Niedziela Postu (Reminiscere) 01.03.2015

„Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, ze kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”     Rzymian 5,8

Tekst: Ew. Marka 12,1-12
Ksiądz: ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 08.03.2015 – 3 Niedziela Postu

Jaworze 9.00 Sp. i Kom. Św. 10.00 nabożeństwo Słowa

Jasienica 8.00 z komunią świętą; Świętoszówka 10.00

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 6 marca

Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

W Jaworzu nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy

  • W przyszłą sobotę 7 marca przypada 200 rocznica urodzin ks. Hermana Kotschego, który był proboszczem naszej Parafii w latach 1837-1897 i jest pochowany na naszym cmentarzu w Jaworzu. W przyszłą niedzielę chcemy wspominać ks. Kotchego w czasie nabożeństw, a szczególnie w czasie nabożeństwa w Jaworzu. Po nabożeństwie udamy się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na Jego grobie. Serdecznie zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w nabożeństwie, aby podziękować Bogu za służbę tego wielce zasłużonego dla naszej Parafii proboszcza.

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna dla starszej młodszej o 8:00

- w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

- w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jaworzu.

3. Prowadzimy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

4. PTEw zaprasza na spotkanie jutro o 18.00. Temat spotkania 200 rocznica urodzin ks. Hermana Kotschego, proboszcza Parafii w Jaworzu. Prelekcję wygłosi ks. Ryszard Janik.

 

5. Wspomnienia

śp. Jan Kukla                             2/2015 Jasienica

śp. Helga Kukla                      29/2009 Jasienica

śp. Barbara Malik                     3/2014 Jasienica

śp. Hermina Urbaś                   1/2015 Jaworze

śp. Józef Urbaś                       26/1997