2 Nabożeństwo Pasyjne 27.02.2015

Ks. Andrzej Krzykowski, Zespół Cantate, Pieśni: 163, 119, 744, 135, introit 30