1 Niedziela Postu (Invocavit) 22.02.2015

 „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”  I Jana 3,8

Tekst: Ew. Mateusza 4,1-11
Ksiądz: W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • dzisiaj jeszcze (22.02.2015 r.) nabożeństwo w Jasienicy o 18.00
  • 01.03.2015 – 2 Niedziela Postu

          Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Święta;

          10.00 nabożeństwo Słowa

          Jasienica 8.00 z Komunią Świętą 18.00;

          Świętoszówka 10.00 z Komunią Świętą;

          Betania 10.00

  • Nabożeństwa pasyjne w piątek 27 lutego:

          Jasienica 16.00; Jaworze 17.30.

2. Zajęcia w tygodniu:

– we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

– we wtorek próba chóru o 19.00,

– w środę godzina biblijna w Betanii o 16:30,

– w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

– w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

– w sobotę nauka konfirmacyjna dla starszej grupy o 8:00

– w sobotę próba chórku dziecięcego o 9:30

– w sobotę spotkanie młodzieży o 16.00 w Jasienicy.

3. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

4. Do modlitwy obrady Synodu Diecezji, który odbędzie się dzisiaj w Bielsku – Białej.

5. Rozpoczynamy akcję charytatywną Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. W tym roku pod hasłem „Wiara i miłosierdzie”. Skarbonki można zabrać w kancelarii parafialnej.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 2 marca o 18.00. Temat spotkania 200 rocznica urodzin ks. Hermana Kotschego, proboszcza Parafii w Jaworzu. Prelekcję wygłosi ks. Ryszard Janik.

7. Wspomnienia:  śp. Jan Więcek            2/2014 Jasienica