I Święto Bożego Narodzenia 25.12.2014

Ks. W. Wantulok; Ewangelicki Chór Kościelny; Pieśni: 50, 34, 54, 46, , introit 8