15 sierpnia odbyło się nabożeństwo w „Kościele Leśnym na polanie” na zboczach Wysokiego.

Część uczestników nabożeństwa zgromadziła się na parkingu nad hotelem „Jawor” by razem wyruszyć do „Leśnego Kościoła” . Inni uczestnicy nabożeństwa docierali do niego z różnych stron. trzeba podkreślić, że pogoda zachęcała do górskiej wędrówki. Nie było ani ciepło, ani gorąco.

Nabożeństwo prowadzili ks. Andrzej Krzykowski i ks. Władysław Wantulok, który wygłosił kazanie zwracając uwagę na konieczność poznawania Boga i wzrastania w wierze. W czasie nabożeństwa usługiwał zespół „Cantate”.

Tak jak w latach ubiegłych nabożeństwo w „Leśnym Kościele” było z Komunią Świętą. Do Stołu Pańskiego przystąpili prawie wszyscy uczestnicy nabożeństwa tj. ponad 200 osób.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu nabożeństwa oraz przygotowali „Leśny Kościół” do uroczystości.

Już dziś zapraszamy na nabożeństwo w „Leśnym Kościele” 15 sierpnia 2014 roku.