Wybory nowego Zarządu Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu

29 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu rozpoczął rozważaniem i modlitwą opiekun chóru ks. Władysław Wantulok.

Podsumowania minionego roku dokonał prezes Ryszard Milli.

2013.02.03 20.31.59

Był to szczególny dla nas rok jubileuszu 100 lecia. Jednak na co dzień wykonywaliśmy swoją służbę jak każdego innego roku. Chór odbył 57 prób, a ich owocem były 34 występy. Łącznie odśpiewano 147 pieśni. Odwiedziliśmy 217 seniorów, a do 56 skierowano życzenia pocztą. Do wspólnego świętowania zaproszono 270 byłych chórzystów. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 60 osób i tak w dzień jubileuszu przed ołtarzem zaśpiewało wspólnie 104 śpewaków. W tym szczególnym dla nas dniu byli z nami wszyscy bliscy. Nasza Mama Chórowa pastorowa Ruta Janik, chórowy Tata ks. Ryszard Janik, ks. opiekun Władysław Wantulok, aktywny chórzysta wraz z małżonką również chórzystką, ks. biskup naszej Diecezji Paweł Anweiler, zaproszeni goście, przedstawiciele chórów z diecezji, rodziny, przyjaciele oraz wierni parafianie. Chór Jubilat oraz chórzysta z 55 letnim stażem Ryszard Klima zostali uhonorowani złotą odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. Wydana została histioria Chóru autorstwa ks. Ryszarda Janika i Józefa Króla, wybity został też pamiątkowy medal upamietniający jubileusz. Szczególnym ukoronowaniem było dziękczynne, spowiednio-komunijne nabożeństwo 28.10.2012 roku kiedy to wielbiąc Boga pieśnią stanęliśmy razem przy ołtarzu karmiąc się tym co dla chrześcijanina jest najważniejsze, Komunią Świętą.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami w ten szczególny czas.

Na co dzień służyliśmy pieśnią przy wszystkich uroczystościach, braliśmy udział w zjazdach chórów będąc organizatorem VIII Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, który odbył się w amfiteatrze w Jaworzu 30 czerwca 2012 roku. Dwukrotnie koncertowaliśmy na rzecz Szpitala Sanatoryjnego w Jaworzu, na Wieczorze Kolęd, Wieczorze Pasyjnym, Akademii Reformacyjnej. Chór zorganizował bal karnawałowy oraz kulig dla członków chóru i ich bliskich oraz wyjazd na operetkę. Działań było wiele ale nic by się nie powiodło bez Bożego błogosławieństwa i dlatego za nie chcemy dziś szczególnie dziękować.

Chór dokonał wyboru nowych władz w osobach:

  • Prezes Chóru Ryszard Milli,
  • Skarbnik Chóru Katarzyna Wizner,
  • Gospodarz Roman Chmiel,
  • Kronikarz Renata Podstawny ,
  • członkowie zarządu Renata Hess, Olga Kaulbert, Marek Kubala, Maria Miarka.

Przed nami nowa kadencja i nowe wyzwania, ustępująy Zarząd przedstawił plan pracy na nowy 2013 rok, który zaakceptowli chórzyści. Niech dobry Bóg błogosławi naszej służbie w bieżącym roku.

MiM