Remont Kościoła w Jaworzu

Od października 2009 rozpoczęły się prace przy remoncie elewacji naszego kościoła w Jaworzu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

gfdg

We wrześniu 2008 roku parafia złożyła wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach o dofinansowane remontu elewacji Kościoła i Placu Kościelnego. Oprócz naszego wniosku zostało złożonych ponad 100 innych wniosków w zakresie kultury. W kwietniu ubiegłego roku Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów, na które zostało przyznane dofinansowanie wśród nich był także nasz wniosek. W lipcu została podpisana umowa, na mocy której 85% kosztu planowanej inwestycji będzie można uzyskać ze środków europejskich. Procedura otrzymania dofinansowania wygląda następująco. Najpierw trzeba z własnych środków zapłacić faktury, a potem starać się o zwrot 85% tego, co się wypłaciło. We wrześniu wyłoniono wykonawcę remontu zgodnie z wszelkimi wymogami w tym zakresie. Wpłynęły trzy oferty, spośród których wybrano firmę „Linia” z Trzebini koło Żywca, która rozpoczęła pracę w październiku.

Zgodnie ze wszelkimi procedurami wyłoniono także inspektora nadzoru budowlanego i konserwatorskiego, którym została p. Maria Osielczak z Bielska. Dzięki sprzyjającej pogodzie w październiku i w listopadzie udało się prawie do końca wykonać prace przy ścianie południowej kościoła i ścianie wschodniej. Trzeba podkreślić, że prace są wykonywane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zgodnie z założonym harmonogramem i kosztorysem. W trakcie prac na ścianie południowej nad wejściem do kościoła odkryto herb monarchii austrowęgierskiej. Decyzją komisji, w której był także wojewódzki konserwator zabytków ustalono, że herb zostanie odrestaurowany, co też uczyniono.

Końcem roku 2009 parafia zapłaciła z własnych środków za wykonane prace i w tej chwili oczekujemy na zwrot 85% poniesionych kosztów od Urzędu Marszałkowskiego. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować p. Edwardowi Kenigowi za jego wielki wkład pracy w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim i przy prowadzeniu inwestycji.
(fragment ze sprawozdania probosza ks. W.Wantuloka)